AR-GE MERKEZİ OLDUK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Arge ve Tasarım Merkezleri kapsamında, Türkiye’nin sayılı AR-GE merkezleri arasında yerimizi aldık.

Ar-Ge ve innovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler Dünya Rekabet Sıralamasında en üst seviyelerde yer almaktadır.

Ülke olarak beklentimiz; yapılan Ar-Ge çalışmalarının ülkemize ekonomimizde katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak dönmesidir.

Bakanlığımız; özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.

KARATAŞ Isı Mühendislik Şirketi olarak daima en iyisini, en yenisini yapmayı hedefledik ve bu hedefimizi misyon edindik hızla ilerliyoruz…Türkiye de 744 nolu AR-GE Araştırma -Geliştirme Merkezi olmak zaten amacımızın ciddiyetini ortaya koydu.Türkiye’de %100 Yerli ve Milli Makinalar üretmenin çok yüce bir görev olduğu bilincini içselleştirdik…bu yolda ilerliyoruz…çünkü gördük ki yaptıklarımız Dünya piyasalarında yerini buldu ve talep oluşturdu.İhracat yapıyoruz…Ülkemiz ve biz hep birlikte kazanıyoruz…

Teklif Alın
× Whatsapp iletişim